4

NUMERO TOKYO

Special HERMÈS
Stylist Yoshico Kishimoto
Hair Dai Michishita
Beauty Itsuki
Model Lera Kapkaikina
Bravo models.